O Kancelarii

Adwokat Anna Brożek – ukończone w 2005r. studia magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku, dyplom złożenia egzaminu adwokackiego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach w 2009r. Doświadczenie zawodowe zdobyte w kancelariach adwokackich i radcowskich.

Oferuję stałą bądź też doraźną obsługę prawną podmiotów obejmującą, zarówno bieżące doradztwo we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzoną przez dany podmiot działalnością gospodarczą, jak i doradztwo przy konkretnych,zindywidualizowanych projektach i przedsięwzięciach.

Czynności objęte zakresem usług świadczonych przez kancelarię wykonywane są w zależności od potrzeby i uzgodnień stron w siedzibie zleceniodawcy, bądź
w kancelarii.