Zakres

Swiadczę usługi zarówno dla podmiotów fizycznych jak i gospodarczych polegające na udzielaniu słownych porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych , adwokackich, umów, opinii prawnych oraz innych pism, a ponadto na reprezentacji podmiotów przed sądami i organami administracyjnymi i innymi instytucjami.

Kancelaria zajmuje się szerokim zakresem problematyki prawnej m.in. handlową i gospodarczą, cywilną, karną, administracyjną i sądowo-administracyjną, rodzinną, spadkową, prawem pracy. Opiniuję i sporządzam umowy z wykonawcami, ponadto opiniuje i wyjaśniam poprzez wykładnie przepisy pod względem spójności prawa polskiego i prawa UE. Reprezentacja klientów obejmuje wszystkie stadia postępowań sądowych i administracyjnych, a także w negocjacje z kontrahentami i organizacjami samorządowymi i innymi podmiotami.

Prowadzę aktywną współpracę z innymi Kancelariami radcowskimi i adwokackimi, zapewniając tym samym każdemu klientowi pełen zakres usług prawnych.

Zapewniam, żę wszystkie usługi wykonywane są z zachowaniem najwyższej staranności i poufności.

Oferuję profesjonalne doradztwo oraz reprezentację przed organami państwowymi, sądami i innymi instytucjami m. in. z zakresu spraw:
• PRAWA CYWILNEGO w tym także spraw majątkowych i spadkowych: m.in.konsultacje, sporządzanie pism procesowych, pozwów, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, wniosków, umów cywilnoprawnych zarówno dla konsumentów jak i podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców, spółek);
• PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO: konsultacje, sporządzanie pism procesowych, pozwów o alimenty, rozwód, separacje, powierzenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, apelacji i innych;
• PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: konsultacje, sporządzanie pism procesowych, pozwów, zażaleń, apelacji, wniosków, odwołań od decyzji ZUS i KRUS, i innych;
• PRAWA ADMINISTRACYJNEGO: m.in.konsultacje, sporządzanie pism procesowych, pozwów, zażaleń, wniosków, odwołań od decyzji organów administracji samorządowej i państwowej;
• PRAWA KARNEGO: m.in.konsultacje, sporządzanie sprzeciwów, pism procesowych, apelacji, wniosków w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia, a także w sprawach nieletnich prowadzonych przez organy państwowe;